DANE KONTAKTOWE
ADRES:

ABC Consulting Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 102

80-244 Gdańsktel.: +48 58 341 43 65

email: consul@abcc.com.pl
KRS: 0000189918

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII wydział Gospodarczy

NIP: 584-020-14-01

REGON: 190533230
ZARZĄD: Dariusz Łapiński, Prezes Zarządu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 52.600,00 zł